Vārda dienu svin: Modris, Matīss, Mariss
Piektdiena, 2018. gada 21. septembris, 10:58
+19° C, vēja ātrums 3.6 m/s, D-DA vēja virziens

Turpinās atbalstīt finansiāli

2018. gada 17. aprīlī, 16:11
Raksta autors: Daina Tāfelberga
Turpinās atbalstīt finansiāli
Šogad zivsaimniekiem ražošanas attīstībai, jauninājumiem, ūdens resursu ilgtspējai un citām darbībām atvēlēti vairāk nekā 30 miljoni eiro.
Līdz 29. jūnijam turpināsies projektu pieteikšana vairākos pasākumos zivsaimniecības atbalstam.
Līdzfinansējumu varēs saņemt zvejas kuģiem un rīkiem, lai uzlabotu zvejnieku drošību un veselību, nevēlamās nozvejas apstrādei, kā arī aizsardzībai no jūras zīdītāju nodarītajiem bojājumiem.
460 000 eiro atvēlēti zvejniecībai.
Astoņi miljoni eiro domāti zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem, lai naudu ieguldītu būvēs un iekārtās, jo tas ir īpaši svarīgi ražošanas pārorientācijā uz jauniem tirgiem.
Astoņi miljoni eiro būs pieejami akvakultūras uzņēmumiem karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, paliju, garneļu un vēžu audzēšanai. Citām akvakultūras sugām naudu piešķir tad, ja zinātniska institūcija neatkarīgā tirgus pētījumā pierāda produkcijas ilgtspēju un perspektīvu noietu.
Divi miljoni eiro paredzēti zivsaimniecības inovācijām. Tie tiks nevalstiskajām organizācijām, kas sadarbojas ar zinātniskajām institūcijām, lai taptu jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, kā arī iekārtas, tā radot pievienoto vērtību. Uz šo atbalstu var pretendēt arī tādiem nolūkiem kā ilgtspējīgas ražošanas metožu attīstība, efektivitātes paaugstināšana, ietekmes uz vidi samazināšana u.tml.

Visu gadu miljons eiro būs pieejams zivsaimniecības biedrībām un zinātniskajām institūcijām dalībai starptautiskās izstādēs, uzņēmumu un preču sertificēšanai, produkcijas izsekojamībai un marķējuma stiprināšanai.

No aprīļa dīķsaimniecības var pieteikties kompensācijai par paaugstinātu vides prasību ievērošanu akvakultūras produkcijas ražošanā.

Šogad turpināsies projektu iesniegšana sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Līdztekus atbalstam uzņēmējdarbībai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un citām sfērām piekrastes teritorijās varēs iesaistīties starpvalstu projektos.

Tāpat kā iepriekš Lauku atbalsta dienesta atzītie zivsaimnieki varēs ieviest dzīvē ražošanas un tirdzniecības plānus, kā arī saņemt atbalstu par zvejas produktu uzglabāšanu pērn cenas stabilizēšanas nolūkā.


Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai pašlaik tiek atbalstīta karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, paliju, garneļu un vēžu audzēšana. Citām akvakultūras sugām naudu piešķir tad, ja zinātniska institūcija neatkarīgā tirgus pētījumā pierāda produkcijas ilgtspēju un perspektīvu noietu.


Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru: