Aizvērt

Kas šogad jauns sociālajā sfērā

2020. gada 10. janvārī, 00:00
Raksta autors: Inguna Spuleniece
Kas šogad jauns sociālajā sfērā
Jaunais gads nācis ar dažādām izmaiņām arī sociālajā jomā. Lūk, vairums no tām.
Informē Labklājības ministrija


PENSIONĀRIEM

Šogad tiesības uz valsts vecuma pensiju ir tiem, kuri sasnieguši 63 gadus un deviņus mēnešus, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Tie, kuru stāžs ir vismaz 30 gadu, var pensionēties priekšlaikus, t.i., divus gadus iepriekš – 61 gada un deviņu mēnešu vecumā. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par trim mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks sasniegti 65 gadi.)

Noteikta jauna minimālā vecuma pensija, kas būs atkarīga no minimālās pensijas aprēķina bāzes – 80 eiro (cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības – 122,69 eiro). Atkarībā no apdrošināšanas stāža izmanto noteiktu koeficientu.
  • Ja stāžs ir 15–20 gadu, minimālā pensija ir 88 eiro, bet cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības – 134,96 eiro.
  • Ja stāžs ir 21–30 gadu, tad attiecīgi 104 un 159,50 eiro.
  • Ja stāžs ir 31–40 gadu, attiecīgi 120 un 184,04 eiro.
  • Ja stāžs ir 41 gads un vairāk, tad 136 un 208,57 eiro.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanas dēļ (cilvēkiem ar invaliditāti no 64 līdz 80 eiro, ar invaliditāti kopš bērnības no 106,72 līdz 122,69 eiro) palielinās minimālā invaliditātes pensija. I grupai tā ir 128 eiro (ja kopš bērnības, tad 196,30 eiro), II grupai – 112 eiro (171,77 eiro), III grupai – 80 eiro (122,69 eiro).BEZDARBNIEKA PABALSTS

To maksās astoņus mēnešus no piešķiršanas dienas. Par pirmajiem diviem mēnešiem – pilnā apjomā (100%), par trešo un ceturto – 75%, par piekto un sesto – 50%, par septīto un astoto mēnesi – 45%.PAR BĒRNIEM

Slimības pabalstu bērna kopšanai maksās līdz viņa 18 gadiem un par ilgāku nepārtrauktu darbnespējas periodu. To maksās vienam no vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja bērniem ir smaga saslimšana vai piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

Sievietei, kurai ir tiesības uz vecāku pabalstu un kurai nākamais bērns dzimis līdz tam, kad iepriekšējais sasniedzis trīs gadus, šis pabalsts nedrīkstēs būt mazāks par to, kāds piešķirts par iepriekšējo bērnu.

Tiesības uz maternitātes un vecāku pabalstu ir tām sievietēm, kuras darba attiecības izbeigušas (zaudējušas darba ņēmēja statusu) ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma.2. PENSIJU LĪMENIS


Tiem, kuri vēl nav pensijā
Ikviens var izvēlēties, kam 2. pensiju līmenī uzkrāto kapitālu atstāt, ja līdz vecuma pensijas piešķiršanai viņš nomirst. Ir trīs iespējas. 2. pensiju līmeņa dalībnieks savu izvēli var mainīt.

1. Ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.
Tas izdevīgi ģimenēm, kamēr bērni mazi, jo tad kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju. Lai to izdarītu, nav jādara nekas.

2. Pievienot cita cilvēka 2. pensiju līmenī uzkrātajam kapitālam.
Iesniegumā būs jānorāda cilvēks, kura kapitālam pievienot jūsējo pēc jūsu nāves. Tam nav obligāti jābūt radiniekam. Taču, ja dienā, kad reģistrēta 2. pensiju līmeņa dalībnieka nāve, norādītais cilvēks tāpat nebūs 2. līmeņa dalībnieks, kapitāls tiks mantots Civillikuma kārtībā. Mirušā cilvēka kapitālu mantinieks varēs pievienot savam, un izmantot tad, kad pienāks paša pensionēšanās vecums.

3. Atstāt mantošanai Civillikuma kārtībā.
Tad par mirušā uzkrāto summu mantinieki varēs uzzināt pie zvērināta notāra, kārtojot mantojuma lietas, vai arī vaicāt VSAA, kāda bijusi aizgājēja izvēle. Saņemot mantojuma apliecību, būs jāaizpilda iesniegums, kurā norādīta mantotās summas saņemšanas izvēle: pārskaitīt bankas kontā vai pievienot viņa 2. līmeņa pensiju kapitālam.


Lai izdarītu divas pēdējās izvēles, var rakstīt iesniegumu portālā www.latvija.lv. To var darīt arī VSAA klientu centros vai nosūtīt e-pastā ar e-parakstu un laika zīmolu. Uz banku nav jāiet!

  • VARĒS MANTOT 80% no tā pensijas kapitāla, kas uzkrāts līdz 2019. gada 31. decembrim, bet 20% tiks ieskaitīti valsts pensiju speciālajā budžetā. Kopš šīgada uzkrāto varēs mantot pilnībā.
  • NEVARĒS MANTOT pensijas kapitālu, kas mazāks par 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kas šogad ir 22,41 eiro.

Līdz šim 2. līmeņa kapitālu varēja izmantot, tikai sasniedzot pensijas vecumu, arī izdarot izvēli – vai nu pievienot savu 2. līmeņa kapitālu pirmajā līmenī uzkrātajam, vai par uzkrāto 2. līmeņa kapitālu iegādāties mūža polisi ar mantošanas iespējām. Taču, ja cilvēks aizgāja mūžībā, pensijas vecumu nesasniedzot, uzkrātais tika ieskaitīts valsts pensiju budžetā.


Tiem, kuri jau pensijā
VSAA aicina vecuma pensijas saņēmējus 2. līmeņa kapitālu izmantot.

No šīgada, pieprasot piešķirt vecuma pensiju, uzreiz būs jāizvēlas, vai 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot 1. līmenim vai iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi kādā apdrošināšanas sabiedrībā. Šo izvēli nevarēs atlikt uz vēlāku laiku, kā tas bija līdz šim.

Pērnā gada oktobra dati liecina, ka 15 700 cilvēku, kam pensija jau piešķirta, savu 2. līmenī uzkrāto kapitālu nav izmantojuši. 5520 pensionāriem, kuru uzkrājums pārsniedz 2000 eiro, kas dod tiesības iegādāties mūža pensijas polisi vai vecuma pensiju pārrēķināt, decembrī VSAA izsūtījusi uzaicinājumu savu izvēli paziņot. Arī tos pensionārus, kuri 2. līmeņa kapitālu vēl nav izmantojuši un kuru uzkrājums ir mazāks par 2000 eiro, VSAA aicina rakstīt iesniegumu, lai kapitālu izmantotu vai pensiju pārrēķinātu.


Iesniegums par uzkrājuma izmantošanu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim. Ja tas nebūs izdarīts, tad saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu no 2022. gada 1. janvāra VSAA pensiju pārrēķinās, ņemot vērā 2. līmeņa uzkrājumu.INVALIDITĀTES PENSIJA UN ATLĪDZĪBA PAR DARBSPĒJAS ZAUDĒJUMU

Ja vienlaikus ir tiesības uz invaliditātes pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, tiek piešķirts viens pakalpojums – cilvēkam izdevīgākais. Attiecībā uz tiem, kuri saņem gan atlīdzību, gan invaliditātes pensiju, tās turpinās maksāt līdz tam laikam, kas noteikts lēmumā par pakalpojuma piešķiršanu, pārrēķināšanu vai izmaksas termiņa pagarināšanu.

Slimības pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību maksā visā darbnespējas periodā, ievērojot ierobežojumus, arī tad, ja tiks noteikts darbspēju zaudējums un par to piešķirta atlīdzība.

Ja cilvēkam ar invaliditāti piešķirts kopšanas pabalsts, tas nebūs iemesls, lai atlīdzību par darbspēju zaudējumu paaugstinātu.

Tā kā darbspēju zaudējuma atlīdzība, kas piešķirta nelaimes gadījuma vai arodslimības dēļ, nedrīkst būt mazāka par katras invaliditātes grupas minimālo pensiju, tad, tai paaugstinoties, tiks celta arī minimālā atlīdzība par darbspēju zaudējumu.GMI
Garantētais minimālo ienākumu līmenis vienam cilvēkam mājsaimniecībā paaugstināts no 53 līdz 64 eiro mēnesī.
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:

Lūdzu autorizējies, lai komentētu.
Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: redakcija@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Pasaulē atkal jauni Covid-19 uzliesmojumi. Vai Latvijā:
cilvēki ir uzmanīgi un piesardzīgi;
zaudējuši modrību
uzvedas atbilstoši valdības noteiktajam;
pārkāpj distancēšanās noteikumus;
cilvēki būtu stingrāk sodāmi;
valdībai būtu jāpievelk groži;
policijai stingrāk jāuzrauga pulcēšanās pārkāpumi;
sodiem jābūt bargākiem.