Aizvērt

Izmaiņas sociālajā jomā

2018. gada 8. janvārī, 00:00
Raksta autors: Inguna Spuleniece
Izmaiņas sociālajā jomā
Sākoties jaunajam gadam, sociālajā jomā notikušas izmaiņas.
NO 1. JANVĀRA

Minimālā darba alga – 430 eiro.

PENSIJAS
Šogad tiks pārrēķināta pensija (vecuma, apgādnieka zaudējuma, izdienas), kas piešķirta vai pārrēķināta 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Tā palielināsies cilvēkiem, kuri to sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem nekas nav jādara. Pārskatīto pensiju noteiks no 1. janvāra un izmaksās līdz septembrim.


SLIMĪBAS PABALSTI
Tiesības uz slimības pabalstu būs cilvēkiem, par kuriem sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu laikā vai arī sešus mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Tas neattieksies uz A darbnespējas lapām, par kurām maksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas jaunāks par 14 gadiem.
*  Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalsts tiks izmaksāts 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.


VECĀKU PABALSTS
Tiem saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem, pabalsts par visu šo mēnesi būs 30% no piešķirtā pabalsta.


VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS
* Par 1% palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme. Pusi procenta maksā darba devējs, pusi – darba ņēmējs. Likme palielināta, jo tiek ieviesta veselības apdrošināšana. Tas nozīmē, ka šiem darba ņēmējiem būs tiesības saņemt valsts finansētu veselības aprūpi.

* Pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz minimālo algu, obligātā iemaksu likme ir 5% (pensiju apdrošināšanai).
• Ja ienākumi kalendārajā gadā nesasniedz 50 eiro, iemaksu var nemaksāt.
• Pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālo algu, no brīvi izraudzītas summas, kas nav mazāka par minimālo algu, iemaksa ir 32,15% (pensiju, invaliditātes, vecāku, maternitātes un slimības un veselības apdrošināšanai), no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzīto summu būs jāmaksā 5% (pensiju apdrošināšanai).
• Arī tiem pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālo algu, iemaksa ir 32,15% no brīvi izraudzītas summas, kas nav mazāka par minimālo algu. Iemaksas būs jāveic kā līdz šim: par iepriekšējo ceturksni līdz nākamā mēneša 15. datumam, savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzīto summu 5% (pensiju apdrošināšanai) jāaprēķina par kalendāro gadu (starpība starp visa gada ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu) un jāmaksā līdz kārtējā gada 15. aprīlim.

* Autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem
• Izmaksātājam no saviem līdzekļiem 5% no autoratlīdzības (bruto) jāmaksā pensiju apdrošināšanai par autoratlīdzības saņēmēju (nav jāmaksā par tādu, kuram ir I vai II grupas invaliditāte, vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā, kā arī par šo tiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem).
• Ja saņēmējs ir arī darba ņēmējs un alga pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā sasniedz vai pārsniedz minimālo algu, tad kā pašnodarbinātajam sociālās iemaksas no autoratlīdzības nav jāmaksā (neatkarīgi no autoratlīdzības summas).
• Ja alga pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā nesasniedz minimālo, tad no autoratlīdzības, kas lielāka par minimālo algu, iemaksas jāveic kā pašnodarbinātajam.

* Profesionālajiem sportistiem iemaksu objekts ir divas minimālās mēnešalgas. Ja alga būs mazāka, tad darba devējam par savu naudu ir pienākums iemaksāt starpību.


PSIHOSOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA
Valsts sāk finansēt jaunu pakalpojumu – psihosociālo rehabilitāciju:
1) bērniem paliatīvajā aprūpē un viņu ģimenes locekļiem;
2) cilvēkiem ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem.


AUDŽUĢIMENĒM
* Pabalsts bērna uzturam līdz septiņiem gadiem būs 215 eiro, bet no septiņiem līdz 18 gadiem – 258 eiro (līdz šim attiecīgi 95 un 114 eiro).
Atlīdzība par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpējamo bērnu skaita. Par vienu bērnu mēnesī tā būs vienāda ar bērna kopšanas pabalstu cilvēkam, kurš kopj bērnu līdz pusotram gadam (171 eiro). Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, atlīdzība būs 222 eiro; ja trīs un vairāk – 274 eiro (līdz šim 113,83 eiro neatkarīgi no bērnu skaita).

Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu mainīt informācijas sistēmas, paredzēts pārejas periods. No 1. janvāra tā atlīdzību pārrēķinās un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam.

* Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai) par audžuģimenēm, kuras nav sociāli apdrošinātas.


ADOPTĒTĀJIEM
Palielināta atlīdzība par bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz astoņiem gadiem. Tie ir 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem atlīdzību maksās kā līdz šim – 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu – 171 eiro.


ĢIMENES VALSTS PABALSTI
Tiek saglabāta pabalstu summa un bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 11,38 eiro, par otro – 22,76 eiro, par trešo – 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem – 50,07 eiro mēnesī. Pabalstu maksās līdz bērna 20 (līdz šim 19) gadiem, kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Pabalstu maksās arī par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. Lai VSAA ieviestu izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. No 1. janvāra aģentūra pabalstu pārrēķinās un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.NO 1. MARTA

PIEMAKSA ĢIMENĒM
Papildus ģimenes valsts pabalstam tām ģimenēm, kurās ir vismaz divi bērni, būs jauns atbalsts – piemaksa. Par divu bērnu (no viena līdz 20 gadu vecumam) audzināšanu tie būs 10 eiro, par trim bērniem – 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo piemaksa būs par 50 eiro mēnesī lielāka nekā par visiem iepriekšējiem kopā. Tas nozīmē, ka par četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro, par pieciem – 166, par sešiem – 216, par septiņiem – 266 eiro mēnesī. Pārejas periodā VSAA aprēķinās piemaksas par laiku no 1. marta un tās izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.NO 1. APRĪĻA

SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA LIKUMS
Tā mērķis ir uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu darbības vidi.NO 1. JŪLIJA

Par vienu gadu apdrošināšanas stāža, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, cilvēkiem, kuriem līdz 1995. gada beigām bija sasniegts pensijas vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija, piemaksa būs 1,50 eiro (viena eiro vietā).

Tiks izveidotas specializētas audžuģimenes (īpaši sagatavotas konkrētu bērnu grupu aprūpei) un reģionāli atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.NO 1. OKTOBRA

Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu indeksācijā lietos lielāku daļu (līdzšinējo 50% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:
• 60%, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos apstākļos,
• 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: aiga.blumberga@kurzemnieks.lv.
Sludinājumi

Darbs autoservisa vadītājam

SIA “Gros Auto Grupa” (LV40102021499) aicina darbā autoservisa vadītāju (Sūru ielā 3, Kuldīgā). Pienākumi: vadīt autoservisa darbu, sniedzot kvalitatīvus autoremonta pakalpojumus klientiem; uzturēt sadarbību ar klientiem, apzināt jaunu klientu piesaisti; plānot nepieciešamos resursus, kontrolēt to izlietošanu; vadīt komandu, kontrolēt darba izpildes kvalitāti; plānot un veikt nepieciešamo darbinieku atlasi un ievadīšanu darbā; nodrošināt prasībām atbilstošu izstrādāto materiālu un iepakojumu utilizāciju; nodrošināt klientu pretenziju un problēmsituāciju efektīvu risināšanu; nodrošināt vispusīgu saimniecisku jautājumu savlaicīgu risināšanu. Prasības: pieredze līdzvērtīgā amatā; zināšanas par auto remonta darbu plānošanu, organizēšanu, izmaksu aprēķiniem; pieredze komandas vadībā, uzdevumu plānošanā, izpildes kontrolē; labas prasmes darbā ar datoru („MS Office”); labas latviešu un krievu valodas zināšanas; atbildības izjūta, orientācija uz rezultātu, patstāvība; labas organizatora, sarunu vadīšanas un sadarbības prasmes. Piedāvājam: darbu uzņēmumā, kas ir viens no nozares līderiem; personīgās un profesionālās attīstības iespējas; atalgojumu 1050–1200 eiro (bruto). CV sūtiet e-pastā darbs@gros-auto.lv līdz 25. janvārim.
Aptauja
Kurš, jūsuprāt, būs premjerministrs?
Krišjānis Kariņš
Arvils Ašeradens
Jānis Bordāns
LDDK kandidāts Reinis Bērziņš
Kāds cits
Kurzemnieks Horoskopi