Aizvērt

Izsakies par koku zāģēšanu!

2018. gada 6. augustā, 08:00
Raksta autors: Iveta Grīniņa
Izsakies par koku zāģēšanu!
Kuldīgas vecajā slimnīcā Kalpaka ielā paredzēta pamatīga pārbūve, taču pēc arhitektu ieceres jāupurē vecās liepas. Šo koku ciršanas publiskā apspriešana notiek līdz trešdienai, 8. augustam.
Foto: Aivars Vētrājs
Vēl līdz 8. augustam ikviens var aizpildīt aptaujas anketu, vai Kuldīgā nozāģēt 17 kokus Kalpaka ielā pie vecās slimnīcas, bet līdz 15. augustam – vai likvidēt 121 koku Pārventas parkā.
Divas publiskās apspriešanas izsludinājusi pašvaldības apstādījumu uzraudzīšanas komisija. Kalpaka ielā paredzēts nozāģēt 12 Holandes liepas, četras kļavas un bērzu, veco slimnīcu pārbūvējot Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un tehnoloģiju centra vajadzībām. Būvprojektu izstrādā Rīgas arhitektu biroji Gints un kolēģi un Arhitektes Lienes Griezītes studija. Bet Pārventā 42 kļavas, 37 pīlādžus, 11 liepas, sešus bērzus u.c. kokus paredzēts nocirst uzņēmuma MAAJA būvniecības iecerē Pārventas parkā izveidot pastaigu taku.

Pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone skaidro, ka Pārventā taps gājēju taka no tilta līdz vietai, kur būs trošu ceļa tornis, apmēram turpat, kur celiņš jau iestaigāts. Būs divi atpūtas laukumi ar soliņiem un atkritumu urnām. „Parks savulaik ir stādīts, bet koki saauguši tik biezi, ka tiem vairs neredz cauri. Tie jāizretina, lai atklātu skatu uz tiltu un pilsētu, lai parks būtu ainaviski pievilcīgs.”

Ar ieceri var iepazīties domes mājaslapā www.kuldiga.lv un apmeklētāju centrā. Abās vietās arī var aizpildīt aptaujas anketas.
Komentāri
Kurzemnieks
2018. gada 12. augustā, 10:05
Te būs: http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/3605-publiska-apspriesana-par-koku-cirsanu-parventas-parka-pastaigu-takas-izveidosanai
Izmisis_Kuldīdzinieks
2018. gada 11. augustā, 01:05
Nespēju atrast informāciju vai aptauju pašvaldības mājaslapā, lūdzu šīs lapas saiti. :)
Tornis
2018. gada 7. augustā, 22:36
Vai tik cienītā, tai laikā nestrādāja pašvaldībā, kad iepriekš satrupējušo skatu torni uzcēla!
Kurš veica būvuzraudzību iepriekšējam tornim, ja neredzēja ka tas tiek būvēts, no satrupējušiem kokiem?
Evita
2018. gada 7. augustā, 21:55
Labdien!

Par Pārventas "takām"

Tā ir pilnīga ainavas un vides bojāšana, jo izkropļo ne tikai parka izskatu, bet arī ainavu ap Kuldīgas veco tiltu pār Ventu, tas samazina pilsētas pievilcību tūristu acīs, jo Kuldīga ir izslavēta ne tikai ar savu vecpilsētas pievilcību, bet arī ar skaito dabu, proti, apstādījumiem, kokiem un parku. Vispirms Kuldīgas domei vajadzētu apdomāt savu rīcību un rīkoties kā krietnam, atbildīgam un rūpīgam saimniekam saistībā ar šī parka sakopšanu, proti, aizvācot no parka nokaltušos un bojātos kokus, nevis veicot koku izciršanas darbus, kas nav pamatoti un nav nepieciešams, lai izveidotu papildus tikai dažas takas un soliņus. Papildus koku izciršana, pamatojot to ar argumentu, ka tas nepieciešams soliņu izveidei, ir Kuldīgas domes patvaļīga rīcība un nav atbalstāma. Redzot, ikdienā šo koku izvietojumu, uzskatu, ka ir jau brīva vieta, lai uzstādītu soliņus, pie jau izveidotā celiņa gājējiem, kur Kuldīdznieki vai tūristi varētu apsēsties un atpūsties, un nav saprotams, kāpēc tas nav ticis jau izdarīts iepriekš no Kuldīgas domes puses. Kuldīgas domes apgalvojums, ka papildus atkritumu urnu izveidei, ir nepiešams nocirst kokus, neiztur nekādu kritiku, jo atkritumu urnas izmērs nav pat salīdzināms ar koka apkārtmēru un lielumu. Apšaubu, ka trošu ceļu izveidei, ir nepieciešams nozāģēt kokus, jo gadījumā, ja šis trošu ceļš nav augstāks pār kokiem, uzskatu, ka vajadzība pēc šādas lietas zaudē savu aktualitāti un nozīmību, jo tādā gadījumā pietiek ar gājeju taku/celiņu, lai aplūkoto ainavu ap Veco tiltu pār Ventu un pilsētu no Pārventas puses. Paskatoties un apciemojot citas pilsētas, piemēram, Alūksni, kur skatu tornis paceļas vairāku desmitu metru augustumā un uzkāpjot tajā ir redzama pilsētas un dabas ainava no putna lidojuma, sajūtas ir īpašas, neaizmirstamas un neatkārtojamas. Gadījumā, ja trošu ceļš, nepieciešams, lai aplūkoto ainavu no putna lidojuma, proti, vairāku desmitu metru augstumā, piemēram, 35 -40 metri utt., nevis dažus metrus no zemes, ideja ir atbalstāma un koku nociršana pat nav nepieciešama. Turklāt, domāju, ka Kuldīgas domei derētu atcerēties arī savu līdzšinējo pieredzi saistībā ar kādreiz Pārventā izveidoto un pēc tam demontēto skatu torni, kas bija iecienīts no tūristu puses. Minētais skatu tornis tika vairākkārtīgi dedzināts, vandāļu demolēts, līdz tas kļuva bīstams un tika nojaukts. Kuldīgas dome nerūpējas par šo īpašumu un to arī neuztrauca, kas notiek ar to. Ja nav plānots nodrošināt kārtību un rūpes, tad nav nepiešams arī veidot ko jaunu.

Ar cieņu, Evita
Admin
2018. gada 7. augustā, 14:42
Sindab, neredzam Jūsu aizpildīto anketu!
Sinbads
2018. gada 7. augustā, 11:56
Apskatīju domes mājaslapā Pārventas "takām" izcērtamos kokus. Tur ir paredzēts izcirst daudz vairāk, nekā vajadzīgs skatu tornim un taciņām. Izskatās, ka domes vadība atkal gatavo kādu afēru, līdzīgi kā ar Unibankas ēku. Gan jau drīz uzradīsies kāds "investors".
Pievieno jaunu komentāru: