Aizvērt

Sola ievērojamu pensiju indeksāciju

2018. gada 27. augustā, 00:00
Raksta autors: Justīne Smilga
Sola ievērojamu pensiju indeksāciju
Labklājības ministrija informē, ka 1. oktobrī tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļas, kas nepārsniedz 382 eiro.
Tas nozīmē, ka tiks indeksēta visa pensija un atlīdzība, ja tā nepārsniedz 382 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas, indeksēs 382 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēta visa pensija.

  • Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 30. septembrim.
  • Ar šo gadu, vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka nostrādātajiem gadiem, par kuriem veiktas sociālās iemaksas, jeb apdrošināšanas stāža.  
Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, ja no 30 līdz 39 gadiem – 60%, ja 40 un vairāk gadu – 70%.Tā cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0590, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – indekss būs 1,0655. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu – 1,0720. 

Pensijai, kura piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos un apdrošināšanas stāžs būs līdz 39 gadiem, indekss arī būs 1,0655, bet, ja nostrādāts 40 un vairāk gadu – 1,0720.

  • Izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām indekss būs 1,0590.
  • Indeksējot pensijas, netiks ņemtas vērā piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim. Piemēram, ja vecuma pensija ir 300 eiro, bet klāt tai ir piemaksa 15 eiro, tad indeksēs tikai pensiju.
  •  Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.
  • Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), pārrēķins notiek automātiski.
  • Savu pensijas apmēru ikviens var uzzināt portālā www.latvija.lv vai jebkurā VSAA nodaļā.
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru: