Aizvērt

Pieņem ar pozīcijas pārsvaru

2018. gada 2. februārī, 00:00
Raksta autors: Inguna Spuleniece
Pieņem ar pozīcijas pārsvaru
Ar deviņām balsīm "par", divām "pret" un vienu atturēšanos pagājušajā nedēļā tika pieņemts Kuldīgas novada domes budžets šim gadam. "Pret" balsoja deputāti Ēriks Pucens ("KPV.LV") un Modris Karlsons (ZZS), bet atturējās Kristīna Rūtenberga (Nacionālā apvienība). Sēdē nepiedalījās Viktors Gotfridsons, Raimonds Lapuķis ("Kuldīgas novadam"), Ruta Karloviča, Ainars Bierands un Aleksandrs Lange (ZZS).
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU BŪS VAIRĀK

Pēdējās deputātu debatēs domes priekšsēde Inga Bērziņa (Kuldīgas novadam) skaidroja: lai gan jaunais budžets līdzīgs pērnajam, pat par 247 000 eiro lielāks, papildu izdevumi būs minimālās algas paaugstināšanai pašvaldības iestādēs, kā arī tamdēļ, lai nedaudz celtu tās algas, kas tuvas minimālajai.

Kopējie izdevumi atalgojumam un darba devēja sociālajām iemaksām pieauguši par 592 tūkstošiem eiro, bet bērnudārza Bitīte uzturēšanai vajadzīgi vēl 320 tūkstoši. (Līdz šim speciālo pirmsskolas iestādi uzturēja valsts, bet kopš janvāra valsts maksā tikai speciālo pirmsskolas grupu pedagogiem.)

Pamatbudžetā plānoti 26 miljonu eiro izdevumi (par 722 000 vairāk nekā pērn). Starpību pašvaldība segs no savas naudas un ieguldījumiem, kā arī no Valsts kases kredīta attīstības projektiem.

Ieņēmumi pieaug, jo kā iedzīvotāju ienākuma nodokli plānots iekasēt 10,64 miljonus eiro (par 684 000 vairāk). Nekustamā īpašuma nodoklī paredzēts iegūt 1,56 miljonus eiro (par 250 000 mazāk). 10,2 miljonus (par 121 000 mazāk) Kuldīga saņems kā valsts mērķdotācijas un dotācijas, tostarp 5,17 miljonus no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet pārējās mērķdotācijas paredzētas izglītībai un kultūrai.


GALVENOKĀRT PRET KKP TĀMĒM

Opozīcijas galvenās iebildes bija pret Kuldīgas komunālo pakalpojumu (KKP) darbu izmaksām Ventas krastu apsaimniekošanai licencētās makšķerēšanas zonā, kā arī par citiem uzdevumiem, ko dome uzņēmumam uzticējusi. Ē.Pucens rosināja meklēt citu apsaimniekotāju Pilsētas dārzam, jo viņam šķita, ka KKP paredzētie 53 tūkstoši gadā ir pārāk liela summa. Domes priekšsēde Inga Bērziņa skaidroja, ka tūlīt pēc Pilsētas dārza rekonstrukcijas to apsaimniekoja privāti, bet KKP tāme izrādījusies par 30% lētāka. Viņa piekrita, ka var rīkot atkārtotu konkursu, bet kāda summa budžetā jāparedz – tas nenozīmējot, ka visa tiks izlietota. Tas pats attiecoties uz Ventas krastu sakopšanu: ja būs nauda no licencētās makšķerēšanas, būs arī apsaimniekošanai, bet tiks piešķirta pēc padarītā. Arī citās pozīcijās esot ierakstīti provizoriski skaitļi – ielikts, cik var atļauties, bet mazāk, nekā KKP prasījuši.

Shēmā nav norādīti ieņēmumi no valsts un pašvaldības nodevām – 41 640 eiro (0,18%).DeputātI par slikto un labo budžetā

„VIENMĒR VAR LABĀK”

Kristīna Rūtenberga (Nacionālā apvienība, balsojumā atturējās):


• Nav iekļauts ierosinājums par gājēju celiņu vismaz no Ventas tilta līdz Mežvaldei.
• Kopā ar deputātiem Ēriku Pucenu, Aleksandru Langi un Rutu Karloviču rakstīta vēstule Ingai Bērziņai, lūdzot nodokļu maksātāju naudu netērēt par izdevumu Kuldīgas Novada Vēstis, kurā atspoguļots tikai partijas Kuldīgas novadam viedoklis, neļaujot izteikties citiem.
• Neapmierina tas, ka pašvaldība finansē pieaugušo izglītības centru. Tā vadītāja Ināra Oļena bija izsludinājusi jaunas automašīnas iepirkumu, nesaskaņojot to ne ar domes vadību, ne iepirkumu komisiju. Šis process apturēts. Ja iestāde ir privāta, lai dara, kā grib, bet bez nodokļu maksātāju naudas.


• Turpinās naudas piešķiršana kultūrai un izglītībai. Nākuši klāt sporta pasākumi, Dziesmu svētki.
• Būtisks ir atbalsts tēlnieces Līvijas Rezevskas izstāžu zālei. Līdz šim biedrības Līvija vadītāja Antoņina Valeiņa par to rūpējusies par savu naudu.
• Ja viss nokārtosies, sāksies Jelgavas ielas pārbūve.
Kristīna Rūtenberga: „Lai varētu budžetu akceptēt pilnībā, man jāzina, kas apakšā ir katrā ailītē. Būsim godīgi – to līdz galam nevar zināt neviens deputāts. Pret nebalsoju, jo Inga Bērziņa solīja, ka jautājums par PIC tiks skatīts, arī par gājēju celiņu vēl domāšot. Ne jau viss budžetā ir slikts, bet vienmēr var labāk. Balsojot pret, es balsotu arī pret tām lietām, kam piekrītu.”


„LABI, KA GRIB IEDZIĻINĀTIES”

Inese Astaševska (Kuldīgas novadam, balsoja par):


• Budžetu par pozitīvu nosaukt nevar. Puse miljona jātērē, lai celtu minimālo algu, bet tas jādara. Nekāda lielā pieauguma nav. Tomēr šiem apstākļiem tas ir optimāls.
• Bija jautājumi par ieguldījumu ielu remontā. Piemēram, Lapegļu iela ir tumša un nekāda, daudzviet vajadzētu ietves. Guvu atbildi, ka tam vajadzīga liela nauda.

 
• Budžeta pozīcijas pēc ierosinājumiem un iespējām tiks grozītas, jo reālo situāciju redz tikai procesā.
• Lai arī Ēriks Pucens sarunās par Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem iesaistījās ļoti emocionāli, labi, ka deputāti ir ieinteresēti un mēģina katru pozīciju izprast.
• Labi, ka ir pašvaldības finansējums Dziesmu svētkiem.
 Inese Astaševska: „Šis man ir pirmais sasaukums un pirmais budžets. Visu izskatījām komitejās, pirms tam visi deputāti bija aicināti satikties un izrunāt. Vienmēr gribas vairāk, to saprotu arī kā bērnu un jauniešu centra vadītāja. Arī mēs nedabūjām visu, ko prasījām. Par jautājumiem, par kuriem gribēju zināt vairāk, saņēmu atbildes. Diskusija bija loģiska. Pēc argumentiem man nebija pamata teikt nē.”


„JĀIZTIEK AR TO, KO DOME PIEŠĶIRS”

Modris Karlsons (ZZS, balsoja pret):


• Netika ņemta vērā opozīcijas deputātu vēstule ar punktiem, ko vēlējāmies budžetā mainīt, lai naudu izmantotu racionāli.
• Ietaupītā nauda netika novirzīta tiem mērķiem, kas bija paredzēti ZZS priekšvēlēšanu programmā: velosipēdistu un gājēju ceļam uz Mežvaldi, regulējamai gājēju pārejai pie bīstamā krustojuma ceļā uz Priedaini u.c.


• Pārējais it kā apmierina. Tas, kas tiek darīts saimnieciskajās lietās, notiek pietiekami caurspīdīgi un labi.
Modris Karlsons: „Tā kā mūsu ieteikumi netika ņemti vērā, balsoju pret. Es gan nepiedalos finanšu komitejas sēdēs. Domāju, ka šogad būs grūtāk: naudas ir mazāk iestādēm un pagastiem, būs jāiztiek ar to, ko dome piešķirs. Ir lietas, kurām pašvaldībai nāksies ņemt aizdevumus.”


„VAIRĀK JĀDOMĀ PAR CILVĒKIEM”

Ēriks Pucens (KPV.LV, balsoja pret):


• Pārāk daudz ieguldīts betonā un dzelžos, nevis tajā, lai nodrošinātu cilvēkiem apstākļus, kas radītu vēlmi te palikt.
• Pārāk maz naudas atvēlēts pagastu attīstībai.
• KKP ir pārāk daudz deleģēto uzdevumu: kopt Mārtiņsalu, Pilsētas dārzu. Lai veicinātu uzņēmējdarbību, apsaimniekošanai jārīko konkurss. Ja KKP piedāvājums ir zemāks, tad lai uzdevumu saņem.


• Pašvaldība pārņēmusi bērnudārzu Bitīte, tā mazinot rindu uz pirmsskolas iestādēm. Rindas problēma jārisina arī turpmāk.
Ēriks Pucens: „Nav jau tā, ka budžets ir tikai slikts, bet vēl daudz jāstrādā. Ja cilvēkiem būs pieejams sabiedriskais transports, ceļi, slimnīcas, dzīvokļi, viņi gribēs te palikt. Brīvi dzīvokļi ir, piemēram, Laidos, bet uz turieni neviens negrib iet, jo nav sabiedriskā transporta, lai izbraukātu uz darbu Kuldīgā. Sabiedriskais transports pakārtots pārvadātājiem, nevis cilvēkiem.”PRIORITĀTES

Iedzīvotāju labklājība

Tāpat kā pērn – galvenā budžeta prioritāte. Turpinās iesāktie pasākumi iedzīvotāju atbalstam:

* Brīvpusdienu programma, kas kopā ar valsts programmu (no 1. līdz 4. klasei) aptver visus skolēnus un arī pirmsskolas vecuma bērnus, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu. Brīvpusdienas tiek nodrošinātas vairāk nekā 3000 bērniem un jauniešiem.

* Skolēni varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, iegūt darba iemaņas pie novada uzņēmējiem.

* Nestrādājošie seniori no 73 gadiem vai par 60 eiro gadā var braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas.

* No 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņem 30 eiro pabalstu, bet 150 eiro no pašvaldības dāvanā saņems kāzu jubilāri, kuri svin savas ģimenes 50., 55., 60. vai turpmākās apaļās gadadienas.

* Plānots attīstīt aprūpes mājās pakalpojumu, kā arī iecerēts strādāt, lai izveidotu senioru dienas centru personām ar demenci.

* Arī šogad tiks atbalstīta iedzīvotāju iniciatīvas konkursā Darīsim paši, kā arī līdzfinansēts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkurss. Sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu atbalstītajiem LEADER projektiem, šajā gadā dzīves vides uzlabošanai Vārmes pagastā atjaunos gājēju ceļu, bet Kuldīgas Jauniešu mājai labiekārtos pagalmu.

* Īvandes pagasta skolēnu pārvadāšanai plānots iegādāties jaunu skolēnu autobusu. No pašvaldības budžeta līdzekļiem taps rotaļu laukumi Kabilē, Snēpelē un Sermītē, izgatavos un uzstādīs laipu Ķikuru ezerā, Rumbas pagasta Ventas ciemā un Mežvaldē ierīkos video novērošanas sistēmu, bet Gudenieku pagastā restaurēs Dūres kapu zvanu torni.Izglītības un kultūras infrastruktūra

* Plānots turpināt pērn iesākto telpu atjaunošanu Kuldīgas 2. vidusskolā, kas norisinās ar ES līdzfinansējumu, kā arī Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra izmantotās Pelču pils jumta atjaunošanu.

* Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas vecajai ēkai Pētera ielā 5 nepieciešams sakārtot fasādi un jumtu.

* Pie pirmsskolas izglītības iestādes Bitīte, kur līdz ar pāreju arī uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu palielinājies audzēkņu skaits, iecerēts uzbūvēt stāvlaukumu.

* Pašvaldība līdzfinansēs humanitāro zinību vidusskolas pagalma sakārtošanu un Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizāciju, kam piešķirts LEADER programmas finansējums.

* Turpināsies projektēšana Kuldīgas Centra vidusskolas, novada bērnu un jauniešu centra ēkas un Kuldīgas kultūras centra pārbūvei, kā arī V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas mazās sporta zāles pārveidei par multifukcionālu centru.Uzņēmējdarbības attīstība 

* Plānots sākt Jelgavas, Graudu un L.Paegles ielas rekonstrukciju, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu.

* Turpināsies pērn iesāktā grants ceļu sakārtošana visos novada pagastos – arī šos uzlabojumus līdzfinansē ES.

* Atbalstot uzņēmējus, izstrādās Zaļās ielas pārbūves un Ēdoles ielas posma atjaunošanas būvprojektu.

* Tiks rīkots konkurss Uzņēmēju un amatnieku gada balva, uzņēmēju dienas un uzņēmēju brokastu pasākumi.

* Gan pavasarī, gan rudenī norisināsies restorānu nedēļa Kuldīgas garša.

* Atbalstīs mājražotāju kooperatīvu Kuldīgas labumi.

* Līdzfinansēs projektu piesārņotas teritorijas Siltumnīcu ielā 12 attīrīšanu, kam piesaistīts Eiropas līdzfinansējums.Kuldīgas vecpilsēta un valsts kultūras pieminekļi pagastos

* Pārmaiņas gaida Adatu fabrikas kvartāls, ko kuldīdznieki pazīst arī kā vecās slimnīcas teritoriju: šogad iecerēts sākt Kuldīgas Mākslas un radošā kvartāla telpu pārbūvi Kalpaka ielā 4, savukārt pēc valsts pasūtījuma turpināsies būvprojekta izstrāde Kalpaka ielas 1. nama atjaunošanai, izveidojot šajā ēkā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju parku. Norisināsies arī torņa Liepājas ielā 37 atjaunošana, iekārtojot tajā Adatu fabrikas ekspozīciju.

* Pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu pagastos glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai.

* Baznīcas ielā 30 turpināsies Kuldīgas restaurācijas centra būvniecība.

* Nodrošinās līdzfinansējumu Rendas baznīcas jumta remontam un Īvandes baznīcas pamatu sakārtošanai, kam piesaistīts LEADER programmas līdzfinansējums.

* Ventas krastā iecerēts iekārtot pastaigu takas un uzbūvēt skatu torni.Izcili pasākumi

* Arī šogad notiks Kuldīgas pilsētas svētki Dzīres Kuldīgā, pavasara palu šovs Lido zivis Kuldīgā, Hercoga Jēkaba gadatirgus, ziemas festivāls Notici brīnumam, starptautiskais skatuves mākslas festivāls Teātris ir visur Kuldīgā, Baltā galdauta svētki 4. maijā, 18. novembra svinības, Jautrā mašīntalka Padurē, Ūsiņi Ķoniņciemā, starptautiskās sacensības vieglatlētikā Kuldīgas Katrīnas kauss, Velodiena, Velonakts un daudzi citi pasākumi.

* Desmito reizi Kuldīgā norisināsies Kārļa Davidova starptautiskais čellistu konkurss.

* Šogad Kuldīga būs Kurzemes Mākslas un dzejas dienu norises vieta.

* Novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki kuplā skaitā dosies uz Rīgu, lai piedalītos XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos.
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: aiga.blumberga@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Kā vērtējat policiju darbu Kuldīgā?
Labi strādā abas policijas.
Labi strādā pašvaldības policija.
Labi strādā Valsts policija.
Neviena nestrādā labi.
Mani tas neskar.
Kurzemnieks Horoskopi