Aizvērt

Kā tiek pie vērtējuma?

2016. gada 9. jūnijā, 15:31
Raksta autors: Vija Zariņa
Kā tiek pie vērtējuma?
Foto: Aivars Vētrājs
Kurzemnieks palūkoja, kā notiek Kuldīgas novada devītklasnieku vēstures eksāmena darbu labošana, bet skolotāja Sanita Ermane pastāstīja, kā labots 12. klases centralizētais eksāmens.

Lai objektīvāk

Kuldīgas novada vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītājai S.Ermanei ir jau 15 gadu pieredze centralizēto eksāmenu labošanā: „Pamatskolēniem darbus var labot gan atsevišķi katrā skolā, gan apvienoti. Pie mums ceturto gadu tas notiek apvienoti.

Vēstures skolotāji no visa novada sapulcējas Kuldīgas Centra vidusskolā, notiek tā sauktā standartizācija, kad precizējam kritērijus.

Līdzās ir kolēģi, un jebkurā brīdī varam apspriesties, ja gadās kāda neskaidrība. Tas ir mans viedoklis, bet esmu pārliecināta, ka, šādi strādājot, iegūstam objektīvākus rezultātus.” Parasti darbs ilgstot līdz četrām stundām, tajā piedalās arī izglītības nodaļas speciāliste Lilita Mačtama, rezultāti tiek digitāli saglabāti un jau nākamajā dienā ir gatavi izsūtīšanai uz skolām.

Arī S.Ermanes kolēģe, vēstures skolotāja Antra Spuļģe uzsver: kopīgais darbs nodrošina vienādu vērtējumu un attieksmi pret visiem skolēniem, arī skolotāja darbs tiek solidāri dalīts uz visiem. Vārmes pamatskolas direktore un vēstures skolotāja Daiga Lapčinska piekrīt, ka tāda vērtēšana ir objektīvāka, tomēr lauku pedagogiem uzliek papildu slodzi: „Man šogad būtu jālabo deviņi darbi, un viss notiktu ātrāk. Tagad jābrauc uz pilsētu, un paiet vairāk laika.”

 

„Skolotāji uz labošanu neraujas”

 

Lai pulcētu skolotājus, kuri labo vidusskolēnu centralizēto eksāmenu darbus, Izglītības un zinātnes ministrija laikus izsludina konkursu. Pretendentiem ir noteiktas prasības: maģistra grāds un pietiekama pieredze. Priekšroka ir tiem, kuri šajā darbā jau reiz piedalījušies. Piemēram,

uz vēstures eksāmena labošanu valstī bija izsludinātas 46 vietas.

S.Ermane: „Skolotāji nemaz tik ļoti neraujas pieteikties, un man šķiet, ka attur atbildība. Katrs par paveikto ir atbildīgs, reizēm jau notiek arī apelācija un rezultāti tiek apstrīdēti. Man tā ir iespēja tikties ar kolēģiem, pārredzēt spēles laukumu, to, kādi ir rezultāti valstī.”

Šogad tie bijuši virs vidējā līmeņa. Labots Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā trīs dienas no 9.00 līdz 18.00, atvēlot stundu pusdienlaikam. Skolotājam tiek samaksāts ceļš uz galvaspilsētu, nakšņošanas vieta, e-talons sabiedriskajā transportā, nodrošināts dzeramais ūdens. Par vienu izlaboto darbu maksā 35 centus, un Sanita izlabojusi 393, bet no nopelnītā vēl tiek atvilkti nodokļi.

 

Attēlā:

Tā Kuldīgas Centra vidusskolā 7. maijā apvienoti tika laboti novada 9. klašu vēstures eksāmena darbi.

Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru: