Aizvērt

Ražas laiks vidusskolu absolventiem

2017. gada 5. jūlijā, 00:00
Raksta autors: Vija Zariņa
Ražas laiks vidusskolu absolventiem
No Rīgas atvestos vidusskolēnu centralizēto eksāmenu sertifikātus nāk saņemt skolu pārstāvji. Kuldīgas novada domes izglītības nodaļas speciāliste Lilita Mačtama (no labās) izsniedz dokumentus Kuldīgas Centra vidusskolas pilnvarotajai, skolotājai Ivetai Eglītei.
Foto: Roberts Prauliņš
Vidusskolu absolventi saņēmuši centralizēto eksāmenu sertifikātus. Līdzīgi kā valstī kopumā, Viduskurzemē grūtības jauniešiem sagādājis matemātikas eksāmens. Viņu pulkā tomēr ir arī tādi, kuri uzrādījuši vērā ņemamus rezultātus.
MATEMĀTIKA – KLUPŠANAS AKMENS

Kuldīgas novadā kopumā saņemts 221 sertifikāts: visvairāk Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) – 125; Kuldīgas Centra vidusskolā (KCV) – 32; Kuldīgas 2. vidusskolā – 25; V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā – 25; Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā (KMHZV) – 14.

Diemžēl trīs jaunieši saņēmuši nepietiekamu novērtējumu matemātikā, tas nozīmē, ka viņi ir noklausījušies vidusskolas kursu. Ja būs vēlme arī pēc vidusskolas atestāta, tad nākamgad vēlreiz jākārto eksāmeni. Kuldīgas novada domes izglītības nodaļas speciāliste Lilita Mačtama teic, ka kopējās ainas analīze prasa ilgāku laiku, bet novadā ir septiņi jaunieši, kuriem centralizētajos pārbaudījumos vērtējums ir augstāks par 70% . KCV tādi ir Anete Kramēna un Roberts Oskars Komarovskis, KMHZV – Agrita Cimermane, ģimnāzijā – Inga Melānija Birzniece, Agnese Zeidaka un Agnese Gūtmane, bet KTTT – Edmunds Beks.


DALĪBA PROJEKTĀ KĀ PALĪDZĪBA

Ja ieceres nav piepildījušās un jaunais cilvēks ir samulsis savā situācijā, Kuldīgas novads saviem jauniešiem piedāvā iekļauties projektā Proti un dari. Tas veltīts 15 līdz 29 gadus veciem jauniešiem, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Projekts piedāvā individuālu pasākumu programmu, ietverot regulāru mentora atbalstu un padomu, neformālas un arī ikdienas mācības, ja nepieciešams, dažādu speciālistu konsultācijas, dalību dažādos semināros un nometnēs, kultūras un sporta pasākumos. Lai iegūtu vairāk informācijas un palīdzību, jāsazinās ar projekta vadītāju, vārmenieci Baibu Pavlovsku (tālr. 28463142).


„KRITUŠO NAV”

Alsungas vidusskolā sertifikātus saņēmuši trīs absolventi, arī viņiem grūtākais bijis matemātikas pārbaudījums, bet labākās sekmes uzrādījusi Simona Staņislavčika.

Skrundas vidusskolas direktors Ainars Zankovskis priecājas – kritušo neesot: „Sertifikātus saņēma visi astoņi absolventi. Latviešu un angļu valodā vidēji esam labāki par vidējo valsts līmeni, bet matemātikā – nedaudz labāki. Ne tik priecējoši, ka šīgada absolventu vidējie rezultāti nav tik labi kā pērn, tomēr rezultātu svārstības pa gadiem ir objektīva un normāla parādība.”

Par labiem rezultātiem direktors vēlas uzteikt trīs meitenes: Montu Lēvaldi, Leldi Silenieci un Kristīni Siliņu.


„SEKMES NEBIJA PAŠMĒRĶIS”

Viena no labākajām kuldīdznieku pulkā ir A.Cimermane (vērtējums angļu valodā – 91%, matemātikā – 97%, latviešu valodā – 89%). Agrita nosmaida, ka labais vērtējums matemātikā pašai esot liels pārsteigums, bet latviešu valodā būtu gribējies vairāk. „Ļoti centos mācīties pamatskolā. Matemātikas skolotāja Mirdza Medne ielika labus pamatus, bet vidusskolā daudz strādājām kopā ar klases audzinātāju, latviešu valodas skolotāju Ritu Kungu. Vidusskolā, protams, mācījos, tomēr sekmes nebija pašmērķis. Zinu, ka vairāki cilvēki būs apbēdināti: ar tādiem procentiem, bet mācīsies par keramiķi! Tomēr esmu izvēlējusies turpināt apgūt keramiku Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā,” stāsta Agrita.Vērtē procentos
Vidusskolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti tiek novērtēti procentos, tie rāda, kādu daļu no eksāmenā maksimāli sasniedzamā ieguvis konkrētais skolēns. Par nepietiekamu tiek uzskatīts rezultāts, kas ir zemāks par 5%, bet par nosacīti labu un izcilu – augstāks par 80%. Šeit gan īstas konsekvences nepastāv. Joprojām valstī notiek diskusija, vai apakšējā robeža nav pārlieku maiga. Ļoti nosacīti katrus desmit procentus varētu pielīdzināt katrai no desmit ballēm. Ballēs zemākais pietiekamais vērtējums ir četri. Neatbildēts paliek, vai ir pietiekami, ja jaunietis apguvis tikai 5% no priekšmeta?
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru: