Aizvērt
Redakcija
Daiga Bitiniece
Galvenā redaktore
Tālr. 63350567
Dina Poriņa
Literārā redaktore
Tālr. 63350568
Daina Tāfelberga
Žurnāliste
Tālr. 63350563
Inta Jansone
Žurnāliste
Tālr. 25466688
Alberts Dinters
Žurnālists
Tālr. 63350568
Laila Liepiņa
Maketētāja, portāla redaktore
Tālr. 63350568
Inese Slūka
Maketētāja
Tālr. 63350563
Administrācija
Inese Opelta
Valdes priekšsēdētāja
Tālr. 63350564
Sandra Grīnvalde
Galvenā grāmatvede
Tālr. 63350564