Aizvērt
Redakcija
Daiga Bitiniece
Galvenā redaktore
Tālr. 63350567
Dina Poriņa
Numura redaktore
Tālr. 63350568
Daina Tāfelberga
Žurnāliste
Tālr. 63350563
Lāsma Reimane
Žurnāliste
Tālr. 63350568
 
Iveta Grīniņa
Žurnāliste
Tālr. 63350565
Inguna Spuleniece
Žurnāliste
Tālr. 63350565
Jolanta Hercenberga
Žurnāliste
Tālr. 63350568
 
Laila Liepiņa
Maketētāja
Tālr. 63350568
Inese Slūka
Maketētāja
Tālr. 63350563
Portāls
Aiga Blumberga
Portāla redaktore, korektore
Tālr. 63350568
Reklāma
Inta Jansone
Reklāmas speciāliste
Tālr. 63324881 | Fakss: 63341414
Administrācija
Inese Opelta
Valdes priekšsēdētāja
Tālr. 63350564
Sandra Grīnvalde
Galvenā grāmatvede
Tālr. 63350564