Aizvērt

Pasākumi trijos novados /20.–27. decembris/

2017. gada 20. decembrī, 00:00
Raksta autors: Aiga Blumberga
Pasākumi trijos novados /20.–27. decembris/
Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā tiks svinēti Ziemassvētki. Baznīcās izskanēs svētku dievkalpojumi un koncerti.
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI

KULDĪGAS NOVADĀ
KULDĪGĀ

Kultūras centrā 26.XII 15.00 eglīte bērniem kopā ar Liepājas leļļu teātri Maska.
Rātslaukumā 21., 22.XII 12.00–18.00, 23.XII 10.00–18.00, 24.XII 10.00–14.00, 25.XII 12.00–14.00 Ziemassvētku tirdziņš.
Rūķu pilī (Rātslaukumā) 22.XII 16.00 rūķi rūķojas, 17.00 karaoke. 23.XII 12.00 rūķu ziemas šeptes, 12.30 rūķi muzikanti, 13.00 laimes rats, 14.00 Rūķzinību akadēmija – izlaidums un ballīte. 24.XII 12.00 rūķis pošas svētkiem; pārvērtības, našķi un fotosalons. 25.XII 12.00 rūķa dzimšanas diena kopā ar radošo apvienību Pārsteiguma tēli.
Rūķa istabā (Liepājas ielā 3) laimīgās stundas: 20.XII 16.00–18.00 saldumbumbu darītava, 21.XII 16.00–18.00 Pošam visu greznā rotā, 22.XII 16.00–18.00 virteņu virpulis, 23.XII 12.00–14.00 sveču lietuve, 24.XII 12.00–14.00 rūķis pošas svētkiem.


ĒDOLĒ

Kultūras namā 22.XII 17.00 Ziemassvētki senioriem, uzstāsies pašdarbnieki, ballē spēlēs kapela Kā ir, tā ir.


GUDENIEKOS

Pagasta zālē 21.XII 13.00 Ziemassvētku vecītis gaidīs pagastā deklarētos pirmsskolas vecuma bērnus.


ĪVANDĒ

Muižā 20.XII 12.00 eglīte pensionāriem, spēlēs Kuldīgas akordeonisti. 23.XII 16.00 eglīte bērniem kopā ar Kuldīgas amatierteātri.


KABILĒ

Saieta namā Sencis 23.XII 11.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem ar leļļu teātri un saldumiem no vecīša.


KURMĀLĒ

Pirmsskolas vecuma bērni un vecāki 26.XII 10.00 aicināti pie eglītes Kuldīgas kultūras centrā, kur gaidīs Liepājas leļļu teātris ar izrādi Olafa Ziemassvētki un saldumu tūta.
Pasākumu zālē 20.XII 13.00 eglīte senioriem, viesos Turlavas un Snēpeles vienaudži, spēlēs Ervīns no Pelčiem.
22.XII 19.00 koncertā uzstājas pagasta sieviešu ansamblis un amatierteātris.
Priedaines bibliotēkā 22.XII 16.00 Rumbas teātra izrāde Piparkūku vīriņš, ziemas saulgrieži lasītāju klubiņam, 18.00 ķekatu balle bērniem.


LAIDOS

Skolas zālē 22.XII 22.00 balle ar Ziemassvētku vecīti. Ieejas biļete – paša sarūpēta dāvaniņa (notiks apdāvināšanās).


PELČOS

Tautas namā 22.XII 16.00 atpūtas pēcpusdiena pensionāriem.
Ābeles ciemā, laukumā pie priedītēm, 25.XII 13.00 Ziemassvētki.


RENDĀ

Kultūras namā 21.XII 13.00 skolas Ziemassvētki.
22.XII 16.00 vecītis gaidīs bērnus (līdz sešiem gadiem) Liepājas ceļojošā leļļu teātra uzvedumā Kauliņ, kociņ, knikt... Ziemassvētki klāt.


RUMBĀ

Ventas ciema Bukaišos 20.XII 19.00 Ziemassvētku noskaņas koncerts.
23.XII 13.00 un 15.00 mazo bērnu eglīte. Ierašanās ar ielūgumiem.


SNĒPELĒ

Kultūras namā 23.XII 15.00 Ziemassvētku vecītis gaidīs pirmsskolas bērnus.


TURLAVĀ

Kultūras namā 21.XII 16.00 skolas svētku koncerts.
23.XII 18.00 mazos gaidīs Ziemassvētku vecītis, 22.00 balle.
25.XII 17.00 koncertā dziedās Turlavas sieviešu ansamblis Viola un duets no Saldus: Dina Zariņa un Rita Ūpe.


VĀRMĒ

Skolas zālē 21.XII 17.00 skolēnu koncerts, 19.00 ballē spēlēs Egīls Liekmanis.
22.XII 11.00 eglīte pagastā deklarētajiem pirmsskolas bērniem.


SKRUNDAS NOVADĀ
SKRUNDĀ

Kultūras namā 21.XII 19.00 koncertā Sajūti Ziemassvētkus ģitāras, vijoles un perkusiju pavadījumā dzied Iveta Baumane un Roberts Pētersons.
22.XII 11.00 Skrundas vidusskolas labdarības koncerts.
22.XII 16.00 Ziemassvētki Skrundas pagasta pirmsskolas bērniem, 18.00 – pilsētas pirmsskolas bērniem.
Bērnu bibliotēkā 22.XII 11.00 Ziemassvētki lasītājiem.


NĪKRĀCĒ

Atpūtas centrā 22.XII 13.00 eglītes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem.


RAŅĶOS

Pasākumu zālē 22.XII 11.00 Ziemassvētki pagasta pirmsskolas vecuma bērniem.


RUDBĀRŽOS

Varoņu zālē 22.XII 19.00 koncerts Apkārt mirdz prieks. Piedalās Skrundas novada dziedošie amatiermākslas kolektīvi.
Kultūras namā 28.XII 15.00 pirmsskolas vecuma bērnus gaidīs Ziemassvētku vecītis ar rūķiem.


ALSUNGAS NOVADĀ

Kultūras namā 23.XII 11.00 eglīte deklarētajiem bērniem, lielo leļļu izrāde Hūū, svētki izglābti.Baznīcās
ZIEMASSVĒTKU UN GADUMIJAS DIEVKALPOJUMI

Kuldīgas Sv. Annas baznīcā 24.XII 11.00 ceturtā Advente, 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums, muzicē Ozoliņu ģimene, 20.00 dievkalpojums ar dievgaldu. 25.XII 11.00 bērnu kristības.
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē 24.XII 18.00 Kristus dzimšanas svētvakars; 25.XII 14.00 Ziemassvētki; 27.XII 18.00 Sv. Jāņa diena; 31.XII 23.00 Vecgada vakars; 1.I 18.00 Jaungada dievkalpojums; 6.I 18.00 Zvaigznes diena; 7.I 13.00 un 14.00 Kunga kristību diena.
Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcā 24.XII 11.00, 20.00; 25.XII 11.00, 26.XII 11.00 Kristus dzimšanas svētki, 31.XII 11.00 Vecgada diena, 1.I 11.00 Jaungads, Jaunavas Marijas svētki.
Kuldīgas Sv. Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīcā 6.I 16.00, 7.I 9.00 Kristus piedzimšanas svētki.
Kuldīgas baptistu baznīcā 24.XII 16.00, 25.XII 11.00.
Kuldīgas metodistu draudzē 24.XII 11.00, 31.XII 11.00.
7. dienas adventistu draudzē 23.XII 10.00, 30.XII 10.00.
Kuldīgas Vasarsvētku draudzē (Mārtiņzālē) 24.XII 16.00, 31.XII 16.00.
Kuldīgas draudzē Dieva mājas (Mārtiņzālē) 24.XII 11.00, 31.XII 11.00.
Skrundas luterāņu baznīcā 24.XII 18.00, 25.XII 11.00 Ziemassvētki, 31.XII 11.00 Vecgada dievkalpojums.
Skrundas baptistu draudzē 24.XII 11.00.
Īvandes baznīcā 24.XII 16.00.
Lēnu katoļu baznīcā 24.XII 17.00, 25.XII 15.00 Kristus dzimšanas svētki, 31.XII 15.00 gadumijas dievkalpojums.
Vārmes Sv. Miķeļa baznīcā 24.XII 16.00.
Lipaiķu baznīcā 24.XII 17.00, tiks atklāta jaunā virāža Lutera roze.
Klosteres Sv. Pētera baznīcā 25.XII 14.00.
Rendas baznīcā 24.XII 15.00 Ziemsvētku svētvakars, dziedās ansamblis Zelta rasa, 25.XII 10.00 Otrie Ziemassvētki, 31.XII 10.00 Vecgada pateicības dievkalpojums
Usmas Sv. Pētera baznīcā 24.XII 18.00, dziedās ansamblis Zelta rasa.
Ēdoles baznīcā 24.XII 14.00.
Kabiles baznīcā 24.XII 16.00.
Snēpeles luterāņu baznīcā 25.XII 14.00, dziedās Snēpeles vīru ansamblis, ansamblis Mozaīka un senioru ansamblis Atvasara, Laidu ansamblis Vēja zvani.
Snēpeles baptistu baznīcā 24.XII 11.00.
Valtaiķu baznīcā 25.XII 17.00, pagasta autobusu pieteikt pa tālr. 29604482.
Rudbāržu baznīcā 24.XII 11.00.
Alsungas Sv. Miķeļa baznīcā 24.XII 18.00, 25.XII 11.00, 26.XII 9.00 Ziemassvētki, 31.XII 11.00 Sv. ģimenes svētki, laulāto solījumu atjaunošana, 1.I 11.00 Vissv. Jaunavas Marijas svētki, 6.I 11.00 Zvaigznes diena, tiks svētīts krīts, vīraks, zelts un sudrabs, 7.I 11.00 Kunga kristīšanas svētki.
Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja baznīcā 24.XII 16.00.
Jūrkalnes Sv. Jāzepa baznīcā 25.XII 9.00.


KONCERTI DIEVNAMOS

Kuldīgas Sv. Annas baznīcā
21.XII 19.00 dziedātājas Ievas Kerēvicas un kontrtenora Sergeja Jēgera Ziemassvētku koncerts Debess dārzos.
25.XII 18.00 koncerts Ir klusa nakts: piedalās dziedātāji Dināra Rudāne, Ingus Pētersons, jaunieši – vokālo konkursu laureāti Elizabete Lukaševiča un Kristians Jasinskis, kā arī kameransamblis Jāņa Lūsēna vadībā.

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā
22.XII 18.00 Ziemassvētku koncerts: mūzikas skolas koris Cantus, kamerorķestris un pūtēju orķestris, kultūras centra jauktais koris Ventava.
23.XII 18.00 bērnu un jauniešu centra popgrupu  Putas un Putiņas labdarības koncerts Nāc, tev eņģeļi stāstīs.


SADERINĀTO KURSI

Sv. Pāvila rekolekciju mājā Kuldīgā (ieeja no katoļu baznīcas sētas) 7. janvārī 16.30 sāksies saderināto kursi, kurus rīko kustība Laulāto tikšanās. Aicināti saderinātie un iemīlējušies, kuri vēlas pārliecināties par savu aicinājumu uz laulības dzīvi, kā arī sagatavoties laulības sakramentam. Nodarbības būs svētdienās līdz 4. martam, tās vadīs Agita un Dzintars Bunkas. Pieteikties pa tālr. 29710312 vai www.laulatiem.lv.Citi pasākumi
KULDĪGĀ

Kultūras centrā 31.XII 22.00 gadumijas balle pie galdiņiem (tie jārezervē). Dalības maksā ietilpst uzkodas un šampanietis, darbosies arī kafejnīca, tāpēc groziņus līdzi neņemt. Ierašanās vakartērpā. Par omulību gādās džeza dziedātājs Vilnis Dumpis, deju orķestris un pasākuma vadītājs Uģis. Būs fotosalons un laimes aka.
Vecajā rātsnamā darbnīcas: 22.XII 18.00–20.00 smaržīgās vannas bumbas (vada Inese Krone), 23.XII 12.00–16.00 galda dekori (Kristīne Mateviča), 24.XII 12.00–15.00 laimes liešana (Lija Niedra), 25.XII 12.00–15.00 karamelizēti āboli un silti dzērieni, laimes vēlējumi un dāvanas.
Mākslas namā līdz 22.XII Helēnas Heinrihsones gleznas, līdz 2.I skolēnu mākslas darbu izstādes Skaista mana brāļa sēta 1. daļa Mans novads, pagasts.

KINO
Kultūras centra kinozālē 20.XII 19.30 Ar putām uz lūpām (drāma, Latvija, rež. Jānis Nords, 16+, stunda 20 min). Stāsts par Didzi – bijušo policistu un kaujas suņu treneri, kurš sievu tur aizdomās par neuzticību, bet kura suņi inficējas ar bīstamu slimību.
22.XII 17.00, 26.XII 20.00, 27.XII 17.30 Zvaigžņu kari: pēdējie džedi (fantāzija, ASV, 12+, divas stundas 30 min). Reja turpina episko ceļojumu pasaulē, kurā joprojām notiek cīņa starp gaismas un tumsas spēkiem.
22.XII 15.00, 23.XII 14.00, 16.00, 26.XII 16.00, 27.XII 15.30 Ferdinands (animācijas filma, ASV, stunda 46 min). Stāsts par labsirdīgāko vērsi Spānijā, kas negrib badīties ar sugas brāļiem, taču tieši viņš tiek izvēlēts vēršu cīņām.
23., 26.XII 18.00, 27.XII 20.00 Basmati blūzs (muzikāla filma, ASV, 12+, stunda 46 min). Lielas kompānijas uzdevumā Linda tiek nosūtīta uz Indiju, kur viņa piedzīvos vēl nebijušas emocijas un atradīs mīlestību.


ĒDOLĒ

Kultūras namā Mudītes Martinovas gleznas.
Bibliotēkā Ilonas Mārtiņsones Ziemassvētku vecīšu un rūķu kolekcija, ikviens aicināts parādīt arī savu vecīti vai rūķi.


GUDENIEKOS

Kultūras namā Daces Nastevičas ar pērlītēm izadītās jostas.
Basu bibliotēkā līdz 22.XII izstāde Senās egļu rotas, 22.XII 11.00 pasākums tās dalībniekiem.


KABILĒ

Bibliotēkā Eduarda Skabja fotoizstāde Mūžam Latvijas debesīs.


KURMĀLĒ

Pasākumu zālē 29.XII 21.00 atpūtas vakars Paliec sveiks, Veco gadiņ. Samaksāt līdz 22.XII kultūras organizatorei (tālr. 29257707).
Priedaines bibliotēkā balto grāmatu skulptūra, Daigas Zemkes austie darbi; 27.XII 14.00 darbnīcas bērniem.


LAIDOS

Laidu bibliotēkā 22.XII 14.00 darbnīca – rotājumu bumbas no baloniem un diegiem.
Sermītes bibliotēkā Līgas Libekas darbu izstāde Sajūtu pieskāriens.


PADURĒ

Bibliotēkā Silvijas Teteres izšūtās gleznas un citas lietas.
22.XII 12.00–18.00 darbnīca skolēniem Mana rota eglītei.


PELČOS

Bibliotēkā fotokluba Divas upes fotoizstāde Kuldīdznieka portrets.


RUMBĀ

Bibliotēkā Skaidrītes Dāvidsones kartīšu un papīra pinumu izstāde.


SNĒPELĒ

Bibliotēkā fotogrāfa Aivara Vētrāja jubilejas izstāde Dzelzceļa ielas impresijas, Dzidras Strigunes keramika.


TURLAVĀ

Bibliotēkā padurnieces Linetas Zībergas (8. klase) zīmējumi, Herberta Kristovska fotoizstāde Ziema, Lienes Elertes lina darinājumi, Sanitas Lūciņas gatavotās ziepes, līdz 22.XII Intas Mednieces keramika.
Ķikuru bibliotēkā līdz 29.XII novadpētniecības izstāde par ķikurnieku, kalēju Pēteri Kārkliņu.


VĀRMĒ

Sporta hallē 13.I 13.00 senioru balle Ko nesīs jaunais gads kopā ar Ventspils muzikantu Māri Lemberu. Aicināti arī draugi no citiem pagastiem. Pieteikties līdz 11.I pa tālr. 28742355 (Skaidrītei) vai 27884937 (Kristīnei).
Bibliotēkā līdz 28.XII Kuldīgas fotokluba Divas upes Vārmes fotoplenēra izstāde.


ANTUĻOS

Bibliotēkā eņģeļu figūru izstāde.


RAŅĶOS

Bibliotēkā Pārdaugavas mākslas skolas bērnu darbi Papīrs un burti.


ALSUNGĀ

Muzejā seno kleitu un aksesuāru izstāde Ciemos pie bagātās kundzes.
20.XII 15.00–17.00 apsveikumu gatavošana, būs pārsteigums.
Kultūras namā 31.XII 22.00 Vecgada balle, galdiņu pieteikt pa tālr. 27867749.
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: aiga.blumberga@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Kā stiprināt savu imunitāti rudenī?
Uzturā lietoju dabīgos vitamīnus.
Daudz esmu svaigā gaisā.
Kārtīgi izguļos.
Bieži mazgāju rokas.
Vēdinu telpas.
Mēģinu nestresot.
Slimoju reti.
Neko nedaru.
Kurzemnieks Horoskopi