Aizvērt

Latvijas simtgades pasākumi novados

2018. gada 14. novembrī, 07:05
Latvijas simtgades pasākumi novados
18. novembrī un dažas dienas pirms tam Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā svinēsim Latvijas valsts 100. gadadienu.
Kuldīgas novadā


16. novembrī


Laidu skolas sporta zālē 19.00 koncertā Nāk gadalaiki apgleznot Latviju piedalīsies skolēni un pašdarbnieki, pēc tam – iedzīvotāju godināšana. (18.30 no Valtaiķiem autobuss, pēc pasākuma atpakaļ. Pieteikt pa tālr. 29604482.) 22.00 balle ar Saldus grupu Sapņu pietura.

Vārmes pamatskolā 17.00 koncertā Tavas saknes tavā zemē uzstāsies skolēni, pagasta ansamblis Atbalss un Kuldīgas mūzikas skolas pedagogu ansamblis.17. novembrīĒdoles kultūras namā 19.00 pašdarbnieku, skolas pulciņu un mūzikas skolas audzēkņu koncerts, iedzīvotāju godināšana; 21.00 balle ar grupu Ugāles ritmi. Galdiņu rezervēt pa tālr. 22013247.

Gudenieku kultūras namā 19.00 pasākumā Vēstules Latvijai labāko darba darītāju godināšana.

Īvandes muižas zālē 16.00 paldies pagasta cilvēkiem par labiem darbiem, 17.00 Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas un ģitārista Kristena Kupča koncerts Latviju mīlot, 20.00 balle.

Kurmāles pasākumu zālē 19.00 iedzīvotāju godināšana, Liepājas vīru ansambļa Dziedonis un Kurmāles sieviešu ansambļa Atspulgs koncerts.

Deksnes pasākumu zālē 19.00 atzinības rakstu pasniegšana, dziedās Līga Rīdere un pagasta sieviešu ansamblis. 21.00 balle kopā ar Aivaru Konuti.

Pelču bibliotēkā 12.00 viktorīna Mīlu tevi, Latvija. 18.00 pie Pagrabiņa – desiņu cepšana ugunskurā, dziesmas ģitāras un ansambļa pavadībā. No līdzpaņemtajām svecītēm tiks veidoti latvju raksti.

Rendas kultūras namā 18.00 uzstāsies senioru deju kolektīvs un ansamblis, viesi no Sabiles mūzikas skolas, ģitārists Vladimirs Djakivs. Tiks pasniegti apbalvojumi. 22.00 balle ar grupu Divi Pro.

Snēpeles kultūras namā 19.00 paldies tiks teikts sirdscilvēkiem, dziedās Ieva Sutugova, pēc tam latviska vakarēšana ar dziesmām, dejām un spēlēm.18. novembrī


Kuldīgā

15.00 kultūras centrā – novada Goda balvas pasniegšana, amatiermākslas kolektīvu koncerts.

17.00 Sv. Katrīnas baznīcā mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts.

17.30–21.00 Liepājas un Baznīcas ielā – Gaismas ceļš ar stāstu par novadu simts gados.

18.00 Rātslaukumā muzicēs ģitārists Aivars Konutis, pianists Zigurds Turss, soliste Agnese Čīče, ansamblis Karameles, bērnu un jauniešu centra ģitāristi.

19.00 Rātslaukumā – domes priekšsēdes Ingas Bērziņas uzruna, muzikālā apvienība Raxtu raxti. Iedzīvotāji aicināti Latvijas kontūrā iedegt svecītes.

Vecajā rātsnamā būs tēja, varēs uzrakstīt pastkarti ar novēlējumu Latvijai. Trīs autori saņems rakstainu cimdu pāri.

 

Kabiles saieta namā Sencis 19.00 Dobeles zemessargu koncerts.

Pie Snēpeles muižas pēc 18.00 gaismas sveiciens Latvijai.

Turlavas kultūras namā 19.00 iedzīvotāju sveikšana, koncerts Laimes formula ar Lailu Ilzi Purmalieti un Jāni Paukštello.Skrundas novadā


Skrundā

17.XI 18.00 kultūras namā novada Goda balvas un pateicības rakstu pasniegšana, amatierkolektīvu uzvedums Es esmu latvietis (rež. Aldis Zalgauckis), 22.00 balle ar grupu Kolibri. Galdiņu rezervēt pa tālr. 63331556.

18.XI 14.00 pie kultūras nama pārsteigumu pārgājiens (ap 5 km); 19.00 dievkalpojums un pūtēju orķestra Saldus koncerts baznīcā; 20.30 pulcēšanās lāpu gājienam pie Ventas kalna (vēlams vilkt rakstainus cimdus); 20.45 lāpu gājiens; 21.15 domes priekšsēdes Loretas Robežnieces uzruna, himna un salūts; 21.30 baznīcas laukumā grupas Līvi koncerts.


Nīkrācē 18.XI 12.00 Izskrien Latviju Nīkrācē! (reģistrēties centrā pie autobusa pieturas no 11.30). 18.00 atpūtas centrā romantiska komēdija Homo Novus pēc Anšlava Eglīša romāna.

Raņķu pasākumu zālē 16.XI 19.00 dziedās Liepājas vīru ansamblis Dziedonis, tiks sveikti iedzīvotāji. Pēc tam mirklis sarunām un ugunīgs pārsteigums.

Rudbāržu muižas Varoņu zālē 18.XI 17.00 aktīvāko godināšana, piedalīsies pūtēju orķestris Saldus un dzejnieks Harijs Krūze. Pirms tam visi aicināti iedegt līdzpaņemto svecīti muižas apkārtnē. 18.00 salūts. 23.00 sporta zālē – balle ar grupu Ēnas. Galdiņu rezervēt pa tālr. 29578722.Alsungas novadā


16.XI 19.00 kultūras namā labāko darba darītāju sveikšana, koncerts, balle. Galdiņu pieteikt pa tālr. 23205690.

18.XI 8.00 pils pagalmā – valsts himna kopā ar Suitu sievām un Suitu vīriem. Līdzi ņemt valsts karogu, stāstus par Latvijas vēsturi, rokās vēlams vilkt rakstainus cimdus.
CITI PASĀKUMI

KULDĪGAS NOVADĀ


Kuldīgā


Vecajā rātsnamā novembrī izstāde Mans tautastērps.
šodien 18.00 saruna 100 Latvijas dabas brīnumu ar Latvijas apceļotāju Edgaru Ražinski.

Mākslas namā Kurzemes fotodienu izstāde Kuldīga – pilsēta ar dvēseli; Kurzemes Gada balvas fotogrāfijā laureātu darbi par tēmu Ceļojums.

Muzejā 18.XI 11.00–17.00 ekspozīcijā Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gs. sākumā – ekspresizstāde Latviešu raksti, valsts simtgades izstādes Vienoti dziesmā, dejā un sirdī un Armija. Mākslas foto.

Bibliotēkā līdz 24.XI Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde Latvijas Republikas Pilsoņu kongresam – 25.

Rumbiņā pensionāru apvienība aicina līdz 30.XI pieteikties braucienam uz Liepājas teātra izrādi Liepāja – Latvijas galvaspilsēta 28.II. Vietu skaits ierobežots. Tālr. 28335824.


Ēdolē


Kultūras namā Gundijas Kalējas gleznas.

Trešdienās 17.00 bezmaksas vingrošana, tālr. 22013447.


Kurmālē


Izstāžu zālē līdz 23.XI Mairas Rībenas gleznas, 22.XI 15.00 tikšanās ar autori.

Priedaines bibliotēkā novembrī Daces Nastevičas rokdarbu izstāde Latvju raksti un zīmes.


Laidos


Bitītē 20.XI 18.00 bezmaksas vingrošana (vēlami paklājiņi). Pieteikties trenerei Ainai Baumanei pa tālr. 29643248.


Rendā


29.XI 17.15 no kultūras nama tiek organizēts brauciens uz Nacionālā teātra izrādi Mežainis Ventspils Jūras vārtos, tālr. 26181470. Samaksāt līdz 26.XI.


Rumbā


Bibliotēkā 16.XI 13.00 100 km Latvijas simtgadei – Dainas Girvaites un Ivetas Vēras ceļojums pa Sv. Jēkaba ceļu.


Vārmē


Bibliotēkā no 16.XI vārmenieku rokdarbi.


SKRUNDAS NOVADĀ


24.XI Raņķu, Nīkrāces un Skrundas pagasta kapsētās – svecīšu vakars.


Skrundā


Bibliotēkā novembrī cimdu un zeķu izstāde Rakstu raksti simtgadei.


Rudbāržos


Kultūras namā līdz 19.XI izstāde Rudbārži laiku lokos.


ALSUNGAS NOVADĀ


Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā 14.XI 18.00 muzikāls pasākums Saulītei skani, dziedi, atskani.
15.XI 17.00 mākslinieku Liesmas un Arņa Gercānu fotoizstādes atklāšana.18.XI 8.00 pils pagalmā – valsts himna kopā ar Suitu sievām un Suitu vīriem. Līdzi ņemt valsts karogu, stāstus par Latvijas vēsturi, rokās vēlams vilkt rakstainus cimdus.KINO


Saules meita nav parasta meitene

No 16. novembra Kuldīgas kinozālē sāks rādīt režisores Rozes Stiebras animācijas filmu Saule brauca debesīs.
Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu. Ja Saules meitu laikus neatradīs, tā zaudēs savu spēku un kļūs par parastu meiteni. Animācijas filma tapusi pēc folkloras motīviem, tās spraigos notikumus apdziedājuši Juris Kaukulis un Jauno Jāņu orķestris.

Seansi: 16.XI 16.30, 19.XI 13.00, 20.XI 18.00, 21.XI 16.30.


Latvijas filmas


14.XI 20.00, 15.XI 16.00 Lustrum (dok. filma, rež. Gints Grūbe, līdzautore Sanita Jemberga; stunda 30 min.). Režisors uzsver: „Mans mērķis ir parādīt, ar kādām metodēm Valsts drošības komiteja šantažēja un vervēja tūkstošiem cilvēku, un ka 30 gadus pēc tam spējam par to atklāti runāt, otru nepazemojot par apzinātu vai neapzinātu sadarbību ar okupācijas varu. Tie, kurus čeka mēģināja turēt īsā saitē, jau bija tie, kuri izveidoja Latvijas valsti. Bez viņiem valsts simtgadi mēs nesvinētu.”

16.XI 18.00, 19.XI 16.40, 19.00, 20.XI 16.00, 19. 40, 21.XI 20.15 Tēvs Nakts (drāma, rež. Dāvis Sīmanis, 12+, stunda 28 min.). Kad nacisti sāk izrēķināties ar Rīgas ebrejiem, Žanis Lipke pieņem lēmumu, kas varēja būt liktenīgs paša ģimenei: daudzus ebrejus glābt.

16.XI 19.15, 19.XI 16.30, 21.XI 18.00 Homo Novus (komēdija, rež. Anna Viduleja, 12+, divas stundas divas min.). 30. gadu Rīgā, kad bohēma sit augstu vilni, no laukiem ierodas mākslinieks Juris Upenājs. Tā izvēršas par komisku, reizēm aizkustinošu pārpratumu virkni.


Citas filmas


14., 15.XI 18.00 Riekstkodis un četras valstības (piedzīvojumu filma, ASV, 7+, stunda 40 min.). Saņēmusi neparastu Ziemassvētku dāvanu, Klāra dodas uz Sniegpārsliņu, Ziedu un Saldumu zemi. Taču viņai jānokļūst arī ceturtajā valstībā, kurā piedzīvojumi kļūst bīstami.

15.XI 20.00 Kolete (drāma, Lielbritānija, ASV, 12+, stunda 51 min.). Kolete uzraksta daļēji autobiogrāfisku romānu par dumpīgu lauku meiteni. Vai viņa mainīs sabiedrības priekšstatus par literatūru, dzimumu lomām, modi un seksualitāti?Sporta kalendārs no 14. līdz 20. novembrim


14.XI 17.45 Kuldīgas hallē – Latvijas meistarsacīkstes FLORBOLĀ U-13 grupai.
16.XI 14.00 manēžā – Kuldīgas NSS atklātās sacensības VIEGLATLĒTIKĀ U-16 grupai.
17.XI 11.00 sporta namā – Kuldīgas novada atklātais čempionāts VOLEJBOLĀ.
17.XI 11.00 hallē – Kuldīgas kausa izcīņa FUTBOLĀ U-13 grupai.
17.XI 11.00 manēžā – Kuldīgas novada atklātais čempionāts 100 lauciņu DAMBRETĒ.
17.XI 19.00 hallē – Latvijas čempionāts TELPU FUTBOLĀ 1. līgā: Nikers – Talsi/Laidze.
19.XI 10.00 hallē – zibensturnīrs TELPU FUTBOLĀ.
19.XI 11.00 Kuldīgas šaha klubā (Liepājas ielā 14) – novada atklātais čempionāts ŠAHĀ.
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: aiga.blumberga@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Autotransporta satiksme Kuldīgā
ir labi un pārdomāti regulēta
ir haotiska
ir nesaprotama
ir bīstama
mani neinteresē
to vajadzētu uzlabot
Kurzemnieks Horoskopi