Aizvērt
Laikraksts Kurzemnieks ir vienīgais reģionālais laikraksts, kura mērķauditorija ir Viduskurzemes iedzīvotāji. To izdod SIA Jaunais kurzemnieks (reģistrēts 1994. gadā). Iznāk divas reizes nedēļā: otrdienās un piektdienās. Metiens ir mainīgs, bet vidējais – 3500 eksemplāru. Avīzi iespiež SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala Rīgā.
 
Kurzemnieka misija
Kurzemnieka uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar aktuālu, objektīvu, pārbaudītu un vispusīgu informāciju par svarīgākajām tēmām. Laikraksta misija ir pārstāvēt lasītāju intereses, tā viņus aizstāvot, palīdzot izvēlēties, atvieglojot dzīvi, veicinot pašapziņas celšanos. Mēs iestājamies par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām, uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, atbalstām veselīgu dzīvesveidu, stiprinām sabiedrībā garīgās un ētiskās vērtības, izglītojam un motivējam aktīvai darbībai, nodrošinām arī ar atpūtas un izklaides informāciju.
 
Vēsture
1910. gadā Kuldīgā, Nikolaja Jevlampjeva tipogrāfijā, pirmoreiz iespiests politisks, sabiedrisks un literārs nedēļas laikraksts Kurzemnieks, kas ar ilgākiem pārtraukumiem iznāca līdz 1940. gadam. 1932. gadā Kuldīgā iznāca nedēļas laikraksts Jaunais Kurzemnieks, kas slēgts 1940. gadā. Otrā pasaules kara laikā turpināja iznākt Kurzemnieks. Pēc kara, 1945. gadā, pilsētā iznāca laikraksts Padomju Kuldīga, vēlāk tas pārdēvēts par Padomju Dzimteni. Ar šādu nosaukumu tas iznāca līdz 1989. gada maijam, kad laikraksts ieguva Kurzemnieka nosaukumu.