Aizvērt

Apņēmības pilni turpināt

2017. gada 15. martā, 00:00
Raksta autors: Daiga Bitiniece
Apņēmības pilni turpināt
Politoloģe Iveta Kažoka atzina, ka pašvaldību līmenī partijas tiek veidotas citādi nekā tradicionālās lielās, jo tām nav dalījuma.
Foto: Aivars Vētrājs
Ar 214 dalībniekiem, ar vienbalsīgu programmas un deputātu kandidātu apstiprināšanu, 29 jaunu biedru uzņemšanu un interesantu politoloģes Ivetas Kažokas lekciju "Kas ir laba partija 21. gadsimtā" V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas zālē 10. martā notika partijas "Kuldīgas novadam" gada konference.
Kā jau allaž šādās sapulcēs, arī te pulcējās partijas biedri un atbalstītāji, taču šoreiz, varbūt izņemot dažas runas, atmosfēra nebija tik pompoza un pašslavinoša, drīzāk sirsnīga un labestīga.


PAVEIKTAIS UN SMAGĀS TĒMAS

Ar četros gados paveikto desmit minūtēs iekļāvās Kaspars Rasa, nedaudz garāks iznāca partijas vadītājas Ingas Bērziņas stāsts par priekšvēlēšanu programmu, savukārt debatēs runātāji uzsvēra sev nozīmīgākās sfēras, radot priekšstatu, kas, esot pie varas, izdevies un kas būtu jāturpina, bet arī ļāvās emocijām.

K.Rasa īsi raksturoja visas jomas pašvaldības pārziņā, pirmo minot darbu un ražošanas attīstību.
Kā Kuldīgas attīstības aģentūras vadītājs viņš atzina, ka centušies izmantot gan Eiropas fondus, gan valsts programmas,

ka laika gaitā mainījušās prioritātes attiecībā uz objektiem, ka jau martā būs apspriežami teritorijas plānojuma grozījumi, bet jau tagad investīcijas piesaistītas un ka ir tādi zemes gabali, uz kuriem uzņēmēji pat konkurē.

K.Rasa atzina, ka sarūkošā iedzīvotāju skaita dēļ smagā tēma ir problēmas ar ceļiem, jo puse novada ļaužu dzīvo laukos. Namu apsaimniekošanu tur pārņēmis pilsētas dienests, un ekonomisti strīdas, vai ieguldījumi atmaksāsies. Toties izdevies atrisināt smago jautājumu par veco slimnīcu, jo ir jau garantētas investīcijas un notiek projektēšana. Sarežģītāka situācija tagad ir ar Skolas ielas ēku. „Esam gatavi iesākto turpināt – tā patiešām ir!” pabeidza K.Rasa.


KONKRĒTI SOLĪJUMI

I.Bērziņa sacīja, ka vēlēšanu programmu izstrādājusi radoša komanda un priekšlikumi tiek gaidīti joprojām – līdz pat iesniegšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Uzsvaru partijas vadītāja lika uz vairāku ielu remontu uzņēmējdarbības atbalstam – jau ir līgumi par Dārzniecības un Meistaru ielu, drīz sāksies Jelgavas ielas pārbūve. Pagastos 40 km ceļu atjaunos par Eiropas naudu un 3 km asfaltēs par pašvaldības naudu. Kuldīgā asfalts būs mazajām grantētajām ieliņām (8 km).

Paredzēts atbalsts sociālajai un radošajai uzņēmējdarbībai, to līdzfinansējot konkursā. Pie Kuldīgas Centra vidusskolas paredzēts stadions ar Eiropas fondu investīcijām, tiks atjaunots kultūras centrs, atbalsts būs Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju tehnikuma tehnoloģiju centra izveidei un radošajam mākslas klasterim vecās slimnīcas ēkās. Īpaša uzmanība tiks veltīta Vulkāna teritorijai.

Sākumskolas paliks tuvu bērnu dzīvesvietai, lauku skolās un rotaļu grupās turpināsies remonts, tiks atbalstīta iedzīvotāju iniciatīva, meklētas jaunas formas sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā utt.


DEBATES - EMOCIONĀLAS

Agris Kimbors atgādināja, ka valdes sēdes mēneša pēdējā ceturtdienā ir atklātas, un informēja par pēdējā gadā izskatītajiem jautājumiem.

Debatēs, kas bija emocionālākas par priekšlasījumiem, Pēteris Gobzemis apliecināja gatavību strādāt visa novada labā, Artis Gustovskis teicās esam lepns, bet ne lielīgs par to, ka Kuldīgas idejas tūrisma attīstībā tiek pamanītas citviet Eiropā un uzteiktas arī nesen kādā pasākumā Holandē. „Mūsu atpazīstamība ir sirdslietās,” sacīja A.Gustovskis, izstāstot kādu pilsētas sētnieces radošo pieeju, kopjot teritoriju.

Dace Reinkopa secināja, ka kultūras laukā redzamais ir stratēģiski plānota darba rezultāts un ka lielākie izaicinājumi ir kultūras centra rekonstrukcija, mākslas klasteris un Latvijas simtgade. Īpaša uzmanība tiks kultūras mantojumam pagastos – kuršu ķoniņiem un suitiem.

Inese Astaševska, stāstot par bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu un izglītošanos, tāpat kā iepriekšējie runātāji atzina, ka uzdevumiem jābūt konkrētiem un izdarāmiem. Savukārt uzņēmēja Baiba Mikāla salīdzināja pašvaldību un uzņēmēju attiecības visos valsts reģionos, kuros viņai ir bizness, un uzteica Kuldīgas novada domes vadību:
„Atšķirība ir spējā uz līdzvērtīgiem pamatiem veidot pašvaldības dialogu ar uzņēmējiem.

Un tas ir īsts un patiess.” Savukārt I.Bērziņu viņa raksturoja ar trīs vārdiem: racionāla domāšana, godaprāts un sirds īstajā vietā.

Un, kad noslēgumā jaunais partijas biedrs un deputāta kandidāts, Rumbas kvarteta solists Artis Šimpermanis ķērās pie ģitāras un visi kopā nodziedāja Mazs bij’ tēva novadiņis, nudien likās, ka ģimnāzijas zāli apņem lokālpatriotisma vilnis šī vārda labākajā nozīmē.
Komentāri
Ugo
2017. gada 3. maijā, 16:14
Vienreiz jau ir japiebremzē, jaiet pensijā savlaicīgi, ar vismaz kautkādu godu.
gumija
2017. gada 6. aprīlī, 17:21
Varētu piešķirt Kuldīgas iedzīvotājiem balvu ""Lielākie vimanulogi Latvijā".
Līze
2017. gada 20. martā, 15:43
Skumji, ka šis farss, par visu nodokļu maksātāju naudu, tiek atspoguļots kā kaut kas jauks un tīrs....Vai tiešām jāsāk skatīties, kurš žurnālists ir sarakstījis rakstu, pirms to vispār lasīt?
ludis
2017. gada 19. martā, 18:00
Šoreiz noteikti nebalsošu par šiem divkošiem
abroze
2017. gada 19. martā, 12:57
Kad kāds labs cilvēks uz Zemes nomirst, viņš/a nenokļūst paradīzē, bet gan Kuldīgā. Īsta pasaules laimība valda šajā pilsētā.
Pievieno jaunu komentāru: