Aizvērt

Cilvēku ar redzes traucējumiem integrācija sabiedrībā

2019. gada 12. aprīlī, 00:00
Raksta autors: Liepājas neredzīgo biedrība
Cilvēku ar redzes traucējumiem integrācija sabiedrībā
Sabiedrības integrācijas idejas pamatā ir viedoklis, ka ikvienai personai ir tiesības pilnīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē. Tā ir dažādu grupu un indivīdu savstarpēja saprašanās un sadarbība.
Termins integrācija cēlies no latīņu valodas vārda integer, kas nozīmē vesels. Tas nozīmē atsevišķu daļu iekļaušanos veselajā, saistībā ar veselo.

Vienlaikus ar integrācijas jēdzienu mūsdienās lieto arī terminu iekļaušana. Pēc Eiropas Komisijas definīcijas sociālā iekļaušana ir „process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām nodrošināt iespējas, pakalpojumus un resursus, kuri nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē, uzlabojot dzīves līmeni un labklājību, kā arī lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un pieejamību personas pamattiesībām”.

Mūsdienu sabiedrība ir sākusi saredzēt daudz vairāk kopējo iezīmju nekā atšķirīgo, kas ļauj būt visiem kopā. Šī pieeja akcentē to, ko cilvēks var, kādi ir viņa talanti, vajadzības, centrā liekot iespējas, nevis ierobežojumus un veselības traucējumus. Arvien vairāk nostiprinās uzskats par cilvēku ar invaliditāti kā vērtību. Gadsimtiem ilgi par tādu tika uzskatīta tikai sabiedrības veselā daļa. Cieņa pret otru cilvēku ir pamats rīcībai, lai visiem būtu vienādas tiesības un tās tiktu ievērotas. Arī paši cilvēki ar invaliditāti sāk daudz vairāk apzināties savu vērtību, un barjera starp normālajiem un nenormālajiem soli pa solim izzūd, apzinoties, ka šajā pasaulē ikvienam ir vienādas tiesības. Pieaug tendence rūpēties par cilvēku ar invaliditāti izglītību, labklājību un līdztiesības iespējām.  

Lai palīdzētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem un veselajai sabiedrībai vienam otru pieņemt, aktīvi strādā nevalstiskās organizācijas. Viens no šo organizāciju darbības mērķiem ir veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā personām ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu un citu veidu invaliditāti, sniedzot sociālās rehabilitācijas un alternatīvos rehabilitācijas pakalpojumus.

Cilvēku ar invaliditāti vajadzību apzināšana, respektēšana un iedzīvināšana, vides sakārtošana novērš diskrimināciju un veicina pārējo cilvēku sapratni un toleranci. Iekļaujot cilvēkus ar invaliditāti sabiedrības dzīvē, viņi īsteno savas vēlmes, realizē savas vajadzības kopā ar citiem sabiedrības locekļiem tās iekšienē, jau no paša sākuma kļūstot par neatņemamu tās sastāvdaļu. Piemēram, skolēniem iekļaujoša izglītība nodrošina nepieciešamos kontaktus ar pārējo sabiedrību, draugiem un domubiedriem no visiem sociālajiem slāņiem. Ja skolēni gūs iekļaujošas izglītības pieredzi, būdami pieauguši, viņi pieņems cilvēkus ar invaliditāti kā līdzvērtīgus.

Pilnīga iesaistīšana, iekļaušana sabiedrībā, protams, ir sapnis un liela vēlme, jo nekur pasaulē pilnībā tā nav sasniegta. Tomēr uzdrošināmies cerēt, ka kopīgiem spēkiem šim mērķim var tuvoties ik brīdi. Sabiedrība atrodas nemitīgā attīstībā, un tās briedumu vislabāk parāda attieksme pret vājajiem un slimajiem.Publikācija sagatavota Kurzemes plānošanas reģiona projektā Saredzi citādāk LLI-212 Interreg V-A Latvijas–Lietuvas programmā 2014.–2020. gadam. 

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: aiga.blumberga@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Tas, ka bankas pārtrauc ierasto kodu karšu izmantošanu, man
liekas normāli
sagādā problēmas
patīk, jo jau sen lietoju Smart-ID
patīk, jo lietoju kodu kalkulatoru
vienalga, jo banku pakalpojumus internetā neizmantoju
Kurzemnieks Horoskopi